• Usługi BHP Paweł Markiewicz ul. Wyczółkowskiego 8 / 35 82-300 Elbląg
  • 783 729 090
  • uslugibhpmarkiewicz@gmail.com
  • Godziny pracy: 12.00 - 20.00

Paweł Markiewicz

Pracownik służby bhp, Główny specjalista ds. bhp,  Nauczyciel, Wykładowca.
W służbie bhp od 2008 r. Od 2012 r. czynny nauczyciel na kierunku technik bhp w szkole policealnej.
Swoją działalność ukierunkowuję przede wszystkim na prowadzenie okresowych szkoleń w dziedzinie bhp.
Prowadzę jednak całokształt spraw określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.97.109.704 ze zm.).
Oferuję szkolenia indywidualne, grupowe, w terminach i w czasie dostosowanym do danego klienta po atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach.
Zapraszam do stałej, jak i indywidualnej współpracy w dziedzinie bhp.

© 2017 bhpmarkiewicz.pl