• Usługi BHP Paweł Markiewicz ul. Wyczółkowskiego 8 / 35 82-300 Elbląg
 • 783 729 090
 • uslugibhpmarkiewicz@gmail.com
 • Godziny pracy: 12.00 - 20.00

usługi bhp Paweł Markiewicz

Jako doświadczony nauczyciel oraz instruktor BHP wiem, jak czasem z pozoru niewinna sytuacja może szybko zmienić się w tę zagrażającą zdrowiu czy życiu człowieka. W takich momentach trzeba działać automatycznie, na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy czy praktycznych umiejętności. Z tego względu staram się, aby zarówno moje szkolenia z ppoż. czy pierwszej pomocy, jak i szkolenia pracownicze – wstępne bądź okresowe – pomagały ich uczestnikom zrozumieć istotę zachowania konkretnych wzorców zachowań w omawianych przypadkach. Realizowane przeze mnie usługi dydaktyczne ppoż. oraz BHP pozwalają w pełni przygotować pracowników, uczniów czy studentów do poradzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

Jeśli więc działasz w Elblągu bądź okolicach i szukasz kompleksowej opieki w zakresie BHP oraz ppoż. – zgłoś się! Pomogę Ci dopasować odpowiedni plan działania, opracować harmonogram niezbędnych szkoleń pracowniczych – wstępnych bądź okresowych – oraz przygotować instrukcje, regulaminy i wiele innego rodzaju dokumentacji.

Bogata oferta szkoleń z zakresu BHP oraz ppoż. – Elbląg

Zapraszam do zapoznania się z listą oferowanych przeze mnie usług. W celu jak najszerszej współpracy z klientami oraz uproszczeniu wielu procedur np. sporządzenia dokumentacji powypadkowych czy opracowaniu skutecznej ochrony ppoż. przygotowałem również – zgodnie z aktualnymi wytycznymi – szereg przydatnych, praktycznych szkoleń.


Szkolenia wstępne BHP – instruktaż ogólny

Standardowy kurs, dopasowany do każdego miejsca pracy. Pozwala zaznajomić się z ogólnymi zagrożeniami podczas wykonywania obowiązków zawodowych itd. Szkolenia wstępne są często pierwszym krokiem pracownika w nowym zakładzie pracy.

Szkolenia okresowe BHP

Tego rodzaju zajęcia różnią się między sobą ze względu na wykonywany przez ich uczestników zawód. Szkolenia okresowe są zawsze dopasowane do charakteru profesji, a co za tym idzie, również niebezpieczeństw oraz zagrożeń z nią związanych. Co więcej, zawsze na bieżąco aktualizuję szkolenia w związku z nowelizacjami prawa pracy. Wyróżniamy szkolenia okresowe m.in.:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników służby BHP,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • pracodawców wykonujących zadania służby BHP.

Szkolenia ppoż.

Zajęcia przygotują pracownika do szeroko pojętych działań przeciwpożarowych. Dzięki odbytemu szkoleniu ppoż. uczestnik będzie wiedział, jak zapobiegać powstaniu pożaru oraz jak poprawnie zabezpieczać otoczenie przed jego rozprzestrzenianiem, a także jak chronić siebie i innych.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Posiadanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu jest niezwykle cenne nie tylko dla pracowników. Dlatego też realizuję szkolenia z pierwszej pomocy indywidualnie oraz dla większych grup. Uczestnicy zajęć nauczą się, co robić w przypadku oparzeń, skręceń stawów, złamań kości, zawałów serca czy innych, zagrażających zdrowiu i życiu sytuacji, które wymagają natychmiastowej pomocy.

Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Kursy tego typu są szczególnie ważne dla osób wykonujących pracę fizyczną z materiałami zawierającymi uwalniające się, szkodliwe opiłki czy drobiny. Mogą to być robotnicy ściągający pokrycia dachowe starego typu czy wykonawcy różnego rodzaju izolacji. Na takich szkoleniach pracowniczych dowiedzą się oni, na co przede wszystkim zwracać uwagę, czym grozi niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz co zrobić, gdy doszło już do kontaktu ze szkodliwym materiałem.

Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego

Dzięki temu można dowiedzieć się, jak dużym prawdopodobieństwem wypadku czy choroby pracownika charakteryzuje się konkretne stanowisko.

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Oferuję wsparcie w opracowaniu stosowanych dokumentów związanych z wypadkiem w pracy. Sporządzenia dokumentacji powypadkowych powinny zawierać szczegółowe informacje o zajściu, stanie pracownika, wykonywanych przez niego w czasie zdarzenia obowiązkach. Dzięki mojej pomocy zarówno pracownik, jak i pracodawca nie muszą poświęcać czasu na wypełnianie dokumentów, a jest to niezbędny krok, który należy wykonać po zdarzeniu z udziałem pracownika. Do tej kategorii zalicza się:

 • wypadki przy pracy,
 • wypadki w drodze do pracy lub z pracy,
 • wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia.

Sporządzanie okresowej analizy stanu BHP w zakładach pracy

Pomagam przygotować szczegółową analizę dotyczącą działania całej firmy bądź jej konkretnych sektorów. Trafna ocena zastosowania zasad BHP w danym zakładzie pracy pozwala na opracowanie skutecznego planu działania, w celu stworzenia bezpieczniejszych warunków w budynku lub na terenie danej firmy.

Przeglądy stanowisk pracy

Tego rodzaju działanie ma na celu analizę poszczególnych cech obejmowanej przez pracownika posady. W zależności od obowiązków nałożonych na niego przez pracodawcę oceniam ich zgodność ze stanem faktycznym oraz zapewnienienie odpowiednich warunków pracy na danym stanowisku.

Sporządzanie instrukcji BHP, zarządzeń, rejestrów, programów szkoleń

Opracowuję niezbędne dokumentacje, odpowiednie dla konkretnego zakładu pracy. Wszystkie są dopasowane do rodzaju realizowanych w firmie zadań.

Sporządzanie regulaminów pracy

Pomagam przygotować regulamin pracy na podstawie szczegółowych wytycznych uzyskanych od zlecającego. Dzięki dobrze opracowanym regulaminom zasady pracy w danym zakładzie będą jasne i czytelne dla każdego pracownika.

Konsultacje w zakresie BHP

Współpracuję z wieloma klientami, działającymi w różnorodnych branżach, dlatego też udzielam porady w kwestii działania konkretnego zakładu pracy. Duże doświadczenie oraz obszerny zakres wiedzy na tematy związane z BHP, a także ppoż. pozwalają mi na dostrzeżenie elementów, które nie funkcjonują tak, jak należy, zagrażając bezpieczeństwu pracowników i nie tylko.

Współpraca z organami nadzoru, np. PIP, PIS, UDT, straż pożarna

Jako specjalista bez problemu mogę konsultować się z odpowiednimi służbami oraz instytucjami, co pozwala na opracowanie właściwej strategii BHP i ppoż.

Pełnienie obowiązków służby BHP w zakładach pracy.

Jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy sprawnie poruszam się po jej zawiłościach. Dlatego też jestem w stanie współpracować z wieloma zakładami w ramach usług BHP. W ten sposób firma nie musi zatrudniać własnego pracownika pełniącego tego typu obowiązki.

Szkolenia pracownicze dla konkretnych zawodów


Szkolenia palacz kotłów

Szkolenia elektryczne do 1 kV

Szkolenia HACCP, minimum sanitarne

Tego rodzaju kurs przygotuje uczestników do profesjonalnej obsługi kotłów grzewczych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dzięki takiego rodzaju szkoleniom pracowniczym zatrudnieni jako palacze będą wiedzieli, jak uniknąć typowych dla tego zawodu zagrożeń. Dodatkowo dowiedzą się, jak efektywnie wykonywać swoją pracę. Są to szczególnie popularne kursy dla wszystkich tych, którzy chcieliby móc pracować z instalacjami elektrycznymi. To szkolenie pracownicze pomaga zrozumieć przyszłym elektrykom, jak niebezpieczny potrafi być kontakt z napięciem o wysokich wartościach. Na tego rodzaju kursach powinni pojawić się pracownicy, którzy swoją przyszłość wiążą z branżą gastronomiczną. Realizuję szkolenia pracownicze, które nauczą bezpiecznej i czystej pracy. Zajęcia są przydatne w zrozumieniu zagrożeń związanych z groźnymi patogenami, ważną rolą dezynfekcji czy metodami przenoszenia zarazków itp.

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Więcej informacji...

Usługi BHP Paweł Markiewicz: Szkolenia pracownicze wstępne i okresowe Elbląg © 2017 bhpmarkiewicz.pl